CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
AN GIANG
Trang chủ
Tìm kiếm thủ tục
Tra cứu hồ sơ
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ
Thông tin về dịch vụ công trực tuyến
  • Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.


    1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.


    2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


    3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


    4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Đơn vị Lĩnh vực
Tổng số thủ tục: 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> Sau


STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Chọn mức độ dịch vụ công
1 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do mở rộng hoặc nâng cấp năng lực thông qua CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định do thay đổi nội dung VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
3 Chấp thuận sử dụng đất đường bộ vào các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ
4 Chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng ba; thuyền trưởng hạng tư CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ DẠY NGHỀ- THI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG LÁI. MÁY TÀU SÔNG
5 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ VIỆT NAM – LÀO
6 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ
7 Cấp phù hiệu vận tải (xe biển số ngoài tỉnh) VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
8 Thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên tuyến đường thủy nội địa CẤP PHÉP LƯU HÀNH ĐẶC BIỆT
9 Công bố lại bến xe khách VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
10 Công bố hạn chế giao thông thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY
Tổng số thủ tục: 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> Sau
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI AN GIANG
Số 01, Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Tel:(076) 3831250  - Mail:sogtvt@angiang.gov.vn