CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
AN GIANG
Trang chủ
Tìm kiếm thủ tục
Tra cứu hồ sơ
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ
Thông tin về dịch vụ công trực tuyến
  • Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.


    1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.


    2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


    3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


    4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Đơn vị Lĩnh vực
Tổng số thủ tục: 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> Sau


STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Chọn mức độ dịch vụ công
1 Cấp Giấy phép xe tập lái CẤP PHÉP ĐÀO TẠO, HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM SÁT HẠCH , SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
2 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
3 thông báo thay xe khai thác trên tuyến VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
4 Công bố lần đầu đưa bến xe khách vào khai thác VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
5 đăng ký biểu trưng (logo) xe taxi VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
6 Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận CẤP PHÉP ĐÀO TẠO, HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM SÁT HẠCH , SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
7 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THUỶ NỘI ĐỊA
8 Thủ tục cấp phép liên vận phương tiện phi thương mại Việt Nam - Campuchia VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ VIỆT NAM - CAMPUCHIA
9 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo hoặc lưu lượng đào tạo CẤP PHÉP ĐÀO TẠO, HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM SÁT HẠCH , SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
10 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe CẤP PHÉP ĐÀO TẠO, HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM SÁT HẠCH , SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
Tổng số thủ tục: 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> Sau
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI AN GIANG
Số 01, Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Tel:(076) 3831250  - Mail:sogtvt@angiang.gov.vn