CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
AN GIANG
Trang chủ
Tìm kiếm thủ tục
Tra cứu hồ sơ
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ
Thông tin về dịch vụ công trực tuyến
  • Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.


    1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.


    2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


    3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


    4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Đơn vị Lĩnh vực
Tổng số thủ tục: 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> Sau


STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Chọn mức độ dịch vụ công
1 Cấp phù hiệu xe nội bộ (xe biển số ngoài tỉnh) VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
2 Thủ tục dự sát hạch, nâng hạng Giấy phép lái xe CẤP PHÉP ĐÀO TẠO, HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM SÁT HẠCH , SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
3 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch bị mất, bị hỏng VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
4 Thủ tục xử lý xe máy chuyên dùng mất một trong số Giấy tờ đã kê khai trong phiếu di chuyển của hồ sơ di chuyển ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
5 Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
6 cấp mới, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch hết hiệu lực VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
7 Đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ
8 Ngừng khai thác tuyến xe buýt VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
9 Thủ tục thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng hạng tư CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ DẠY NGHỀ- THI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG LÁI. MÁY TÀU SÔNG
10 Đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 1 tháng 8 năm 1995 CẤP PHÉP ĐÀO TẠO, HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM SÁT HẠCH , SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
Tổng số thủ tục: 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> Sau
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI AN GIANG
Số 01, Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Tel:(076) 3831250  - Mail:sogtvt@angiang.gov.vn